Compromís amb l’eficiència energètica i sostenibilitat

Patrocina

4 passes per presentar la vostra candidatura

01

Bases

Consulta les bases de participació i els criteris de valoració.

02

Categoria

Escull la categoria* que més s'adigui amb els vostres assoliments.

*Podeu presentar-vos a un màxim de dues categories diferents

03

Full de participació

Obre l’arxiu que conté el full de candidatura i complimenta’l amb la informació sol·licitada.

04

Formulari

Omple el formulari de presentació de candidatures, adjunta l’arxiu amb el vostre full de participació i el marerial addicional i envia’ns-el!

El termini per presentar candidatures és fins el

diumenge 15 de setembre de 2024

La reunió de deliberació del Jurat serà el pròxim

dimecres 2 d'octubre de 2024

El lliurament de guardons serà el

dilluns 21 d’octubre de 2024

Bases i reconeixements

SOBRE ELS RECONEIXEMENTS

La convocatòria per optar als Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial 2024 és oberta per a totes les empreses i professionals amb seu social a Catalunya i de tots els sectors econòmics que hi vulguin participar d’ara fins el proper 15 de setembre. Amb aquests guardons la Cecot reconeix públicament a empreses i professionals que durant el darrer any han destacat pel seu esforç i bons resultats a l’entorn de l’activitat empresarial i/o del món econòmic.

RECORDA! El lliurament de guardons tindrà lloc durant la 29a Nit de l’Empresa de la Cecot el dilluns 21 d’octubre de 2024.

Qui hi pot optar?

Podran optar als Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial 2024 totes les empreses, professionals, associacions empresarials i persones emprenedores amb seu social a Catalunya que durant el 2023 s’hagin destacat en alguns dels camps ressenyats a les bases següents.
Els guardonats amb un Reconeixement l’any anterior han de deixar passar mínim una edició per tornar a optar a un Reconeixement Cecot en una categoria diferent i un mínim de tres edicions per tornar a optar a la mateixa categoria.

A quantes categories?

Els candidats poden optar a qualsevol de les categories obertes d’aquests Reconeixements 2024 i poden presentar la seva candidatura a un màxim de dues categories diferents.

Fins quan es poden presentar candidatures?

Les candidatures es poden presentar, per iniciativa pròpia o mitjançant un o una proposant, via els formularis digitals de la pàgina web www.nitempresa.cat o bé per correu electrònic a info@nitempresa.cat, fins el dia 15 de setembre de 2024 d’acord amb el format dels formularis de candidatures que poden accedir-se mitjançant el web, i amb totes les dades complimentades per facilitar l’avaluació del jurat qualificador.

Confidencialitat dels documents

La documentació presentada pels participants quedarà dipositada confidencialment al Departament de Comunicació de la Cecot per a la seva divulgació en exclusiva entre els membres que conformen el Jurat dels Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial. L’objecte d’aquesta informació és la d’optar a un Reconeixement i permetre l’avaluació i la presa de decisió dels membres del Jurat. Està, doncs, prohibida la seva reproducció, total o parcial, o l’ús per altres finalitats diferents a la descrita inicialment.

El Jurat

El jurat pot declarar deserts els reconeixements que segons el seu criteri no reuneixin prou mèrits o perquè no hi hagi prou informació en la presentació. També pot requerir més informació, si ho considera oportú, per poder fer una avaluació més completa del projecte presentat.
El jurat resoldrà totes les qüestions que sorgeixin i que no estiguin especificades en aquestes bases.

Avantatges

Totes les empreses que presentin candidatura podran gaudir dels avantatges en l’ús o consum dels serveis en modalitat Cecot | Open. L’empresa guanyadora de cada categoria gaudirà d’un any d’avantatges en l’ús o consum de serveis en modalitat Cecot | Bàsic.

La participació és completament gratuïta i fer-ho només implica l’acceptació de les bases a la seva totalitat.

Compromís amb l’eficiència energètica i sostenibilitat

Sobre la categoria

El jurat valorarà el compromís de l’empresa amb l’eficiència energètica i la sostenibilitat, demostrant haver dut a terme accions, projectes o inversions per a reduir els consums energètics o millorar la sostenibilitat (reducció de la demanda, implementació de tecnologies eficients, renovables o mobilitat sostenible, així com la integració de sistemes de gestió energètica). Pot ser un seguit d’iniciatives dutes en els darrers anys, o un projecte o actuació concreta que englobi diferents àrees o tingui un abast ampli.
Es considerarà especialment els efectes aconseguits en quant a protecció mediambiental gràcies a l’eficiència energètica i també a la millora de la competitivitat empresarial.

Criteris

Es valoraran principalment els criteris següents:

 • Iniciatives implantades: grau d’innovació, inversions realitzades i resultats obtinguts en termes d’estalvis energètics assolits, millores en l’ús de l’energia, millora en les fonts energètiques, etc.
 • Disposar d’una política energètica que tingui per objecte reduir els consums, millorar la sostenibilitat ambiental i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
 • Implicació de la direcció en la política energètica i en les accions que l’empresa estigui posant en marxa en aquesta matèria, liderant iniciatives o promovent el seu desenvolupament.
 • La implementació de canvis organitzatius realitzats per conscienciar i involucrar a tot el personal de l’organització.
 • Volum de les inversions realitzades en eficiència energètica i sostenibilitat ambiental.
 • Increment dels estalvis econòmics.
 • Reducció dels consums energètics.
 • Reducció d’emissions i altres reduccions de l’impacte ambiental de l’activitat de l’empresa gràcies a l’eficiència energètica aconseguida mitjançant les mesures adoptades.
 • Millora energètica de l’estat actual respecte a l’anterior a la implementació de les mesures.
 • Explicació detallada de les mesures aplicades per a l’eficiència energètica i els seus resultats, en especial mediambientals.
 • Nivell de digitalització.

Presenta la teva candidatura

Omple el formulari de presentació de candidatures, adjunta l’arxiu amb el vostre full de participació i el material addicional i envia’ns-el!

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres

Envia'ns un correu a info@nitempresa.cat o contacta amb nosaltres aquí